Mestská krytá plaváreň MALINA

sídlo a pôsobenie klubu vodných športov OCEÁN Malacky

PRIDAJTE SAK NÁM!

KVŠ OCEÁN

Klub poskytuje príležitosť zlepšenia plaveckej gramotnosti, kondície, zdravia a športového vyžitia pre obyvateľov Malaciek a širokého okolia.
×