II. polrok (JESENNÝ CYKLUS) – prebieha do 31. januára 2020!

Nižšie nájdete rozvrh a výšku členského poplatku pre príslušné kurzy periodicitou 1x/týždeň.
Pri kombinácií dvoch a viacerých termínov sa uplatňuje 20% zľava z členského poplatku (príklad – dospelí K1 1x/týždeň = 160€ , pri kurze 2x/týždeň bude členské 256€).
V prípade ak sa k nám prihlásite v priebehu roka (kratšia doba trvania členstva), výška členského poplatku sa alikvótne znižuje o neabsolvované hodiny. Ak ste si z rozvrhu vybrali vhodný termín konkrétneho kurzu, môžte vyplniť prihlášku, ktorú nájdete na našej stránke.
Pravidlá klubu, možnosti a princíp náhradných hodín ako aj iné dôležité informácie nájdete v našich pravidlách/podmienkach.
Ak máte máte dodatočné otázky, neváhajte nás kontaktovať. Môžte nám napísať cez našu facebook stránku. Tešíme sa na Vás!

II. polrok (zimný cyklus) – od 2. februára 2020 do 26. júna 2020
tréningy neprebiehajú: 15.2.-22.2.(jarné prázdniny), 10.4.-13.4. (Veľká noc), 1.5. (sviatok) 

DETI A MLÁDEŽ
(A) Začiatočníci +
(B) Základný plavecký výcvik
PONDELOK: 15.00–16.00, 16.00–17.00, 17.00–18.00, 18.00–19.00,
UTOROK: 16.00–17.00, 17.00–18.00
STREDA: 15.00–16.00, 16.00–17.00, 17.00–18.00, 18.00–19.00
PIATOK: 16.00–17.00, 17.00–18.00
NEDELA: 15.00–16.00, 16.00–17.00, 17.00–18.00, 18.00–19.00

180 €

(C) Zdokonaľovací plavecký výcvik
úroveň I. / úroveň II.
PONDELOK: 15.00–16.00, 16.00–17.00, 17.00–18.00, 18.00–19.00, 19.00–20.00
UTOROK: 16.00–17.00, 17.00–18.00
STREDA: 15.00–16.00, 16.00–17.00, 17.00–18.00, 18.00–19.00, 19.00–20.00
PIATOK: 16.00–17.00, 17.00–18.00
NEDELA: 15.00–16.00, 16.00–17.00, 17.00–18.00, 18.00–19.00

160€

DOSPELÍ
(N) Neplavci – začiatočníci PONDELOK: 15.00–16.00, 16.00–17.00, 19.00 – 20.00
UTOROK: 16.00–17.00, 17.00–18.00
STREDA: 15.00–16.00, 16.00–17.00, 17.00–18.00, 18.00–19.00, 19.00 – 20.00
PIATOK: 16.00–17.00, 17.00–18.00
NEDELA: 17.00–18.00, 18.00–19.00

180€

(K2, K1) Zdokonaľovací plavecký výcvik (kondičná úroveň, rekreačná úroveň) PONDELOK: 15.00–16.00, 16.00–17.00, 19.00 – 20.00
UTOROK: 16.00–17.00, 17.00–18.00
STREDA: 15.00–16.00, 16.00–17.00, 17.00–18.00, 18.00–19.00, 19.00 – 20.00
PIATOK: 16.00–17.00, 17.00–18.00
NEDELA: 15.00–16.00, 16.00–17.00, 17.00–18.00, 18.00–19.00

160€

PLAVECKÉ KURZYTÝŽDENNÝ ROZVRH

deti - začiatočníci a základný plavecký výcvik
KP Malina
PONDELOK15h-16h, 16-17h, 17-18h, 18-19h
15:00 - 19:00
UTOROK16-17h, 17-18h
16:00 - 18:00
STREDA15h-16h, 16-17h, 17-18h, 18-19h
15:00 - 19:00
PIATOK16-17h, 17-18h,
16:00 - 18:00
NEDELA16-17h, 17-18h, 18-19h
16:00 - 19:00

*počas tréningu detí, priestor pre plávanie verejnosti

deti a mládež - zdokonaľovací plavecký výcvik
KP Malina
PONDELOK15h-16h, 16-17h, 17-18h, 18-19h
15:00 - 19:00
UTOROK16-17h, 17-18h
16:00 - 18:00
STREDA15h-16h, 16-17h, 17-18h, 18-19h
15:00 - 19:00
PIATOK16-17h, 17-18h,
16:00 - 18:00
NEDELA16-17h, 17-18h, 18-19h
16:00 - 19:00

*počas tréningu detí, priestor pre plávanie verejnosti

dospelí
KP Malacky
PONDELOK15h-16h, 16-17h, 17-18h, 18-19h
15:00 - 19:00
UTOROK16-17h, 17-18h
16:00 - 18:00
STREDA15h-16h, 16-17h, 17-18h, 18-19h
15:00 - 19:00
PIATOK16-17h, 17-18
16:00 - 118:00
NEDELA 16h-17h, 17-18h, 18-19h
16:00 - 19:00
možnosť vstúpiť do prebiehajúceho kurzu zaplatením alikvótnej čiastky
možnosť náhradných hodín za neprítomnosť na hodine
medaila a diplom pre deti po ukončení plaveckého kurzu
možnosť postupu do športového oddielu výkonnostného plávania

PRIDAJTE SAK NÁM!

SPOZNAJ náš klub

Klub poskytuje príležitosť zlepšenia plaveckej gramotnosti, kondície, zdravia a športového vyžitia pre obyvateľov Malaciek a širokého okolia.

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Subcode: 460