Vážení rodičia, členovia a priaznivci KVŠ OCEÁN,

prosíme Vás o podporu nášho oddielu športového plávania formou venovanie 2% z Vašich daní.

Venovanie 2% z daní Vás nič nestojí a naopak Vy máte možnost získať zľavu z členského poplatku z našich plaveckých kurzov až vo výške 20% z poukázanej sumy pre náš klub!

údaje príjmateľa:
názov: Klub vodných športov OCEÁN Malacky

sídlo: Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky
právna forma: občianske združenie
IČO: 51309700

Pokiaľ ste zamestnanec a zamestnávateľ Vám vypĺňa daňové priznanie stačí mu len poskytnúť údaje príjmateľa.
Pokiaľ si robíte daňové sami, aktuálne tlačivá nájdete na portály rozhodni.sk
Formulár na venovanie 2% je možné podať dodatočne aj po podaní daňového priznania.

Zľavu z členského poplatku vo výške 20% z poukázanej sumy je možné uplatniť v ktoromkoľvek cykle do 24mesiacov. Na získanie výhody je potrebné nám poslat emailom (príp. odovzdat osobne) kópiu strany pre venovanie 2% kde je viditeľná výška poukázanej sumy nášmu klubu.

Darca môže byť ktokoľvek a rovnako je možné odovzdať viacero potvrdení. Po prijatí Vám vypočítame zľavu z členského poplatku. Bez predloženia potvrdenia nie je možné uplatniť zľavu.

Ďakujeme!

PRIDAJTE SAK NÁM!

KVŠ OCEÁN

Klub poskytuje príležitosť zlepšenia plaveckej gramotnosti, kondície, zdravia a športového vyžitia pre obyvateľov Malaciek a širokého okolia.
×